Share

Traduceri industria chimică

 

Una dintre cele mai importante şi exploatate ramuri ale industriei este chimia, o ştiinţă fundamentală, care studiază substanţele cu structura şi proprietăţile lor.

Începând cu perioada postbelică şi până în prezent, industria chimică s-a dezvoltat datorită progreselor tehnico-ştiinţifice, valorificând diverse materii prime, subproduse şi chiar deşeuri.

Produsele industriei chimice, dintre care amintim produsele farmaceutice şi cosmetice, îngrăşăminte chimice, petrochimia, vopsele şi aşa mai departe, sunt folosite în toate domeniile de activitate.

AHR Translations oferă servicii de traducere pentru următoarele categorii de documente:

• Traduceri fişe tehice substanţe
• Traduceri documentaţii de gestionare a deşeurilor
• Traduceri documentaţii petrochimice
• Traduceri lucrări de specialitate din domeniul chimic
• Traduceri reglementări privind substanţele periculoase
• Traduceri manuale de utilizare a echipamentelor chimice şi petrochimice
• Traduceri documentaţii de execuţie a lucrărilor chimice şi petrochimice
• Traduceri documentaţii privind utilizarea cărbunilor şi a gazelor naturale
• Traduceri analize chimice
• Traduceri norme și reglementări din domeniul chimic
• Traduceri lucrări de specialitate din domeniul chimic
• Traduceri autorizații de utilizare a proceselor și a substanțelor chimice
• Traduceri articole din industria chimică
• Traduceri manuale și broșuri de chimie
• Traduceri proceduri de prelucrare
• Traduceri lucrări de diplomă în domeniul chimiei

Servicii de traduceri AHR

Când vine vorba de traducerea scrisă, ne concentrăm să redăm cât mai fidel sensul textului sursă cu ajutorul traducătorilor specializaţi în domeniile cele mai importante ale momentului, care au deprins experienţă în a ticlui cuvintele ...
Vezi mai multe...

Servicii de interpretariat AHR

 Nu doar traducerile scrise reprezintă o necesitate în concretizarea relaţiilor de afaceri în ziua de astăzi, ci şi interpretarea, un serviciu care presupune facilitarea comunicării dintre dumneavoastră şi partenerii...
Vezi mai multe...